Polecane strony

flaga erasmusgornokomisjakuratoriumministerstwo

 b2  b1

 

Gmina Górno przykładem dla innych

Projekt
Twórczy Nauczyciel - Twórczy Uczeń
w poszukiwaniu nowych rozwiązań w edukacji

Akademia Erasmus+: szkolenia, warsztaty, spotkania informacyjne, konferencje, dni otwarte i konsultacje – wszystko dla osób i instytucji zainteresowanych udziałem w programie Erasmus+.
Organizatorem powyższych wydarzeń promocyjno-informacyjnych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – polska Narodowa Agencja Programu Erasmus+.
Podczas szkolenia zorganizowanego 31 sierpnia br. w  Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli mówiono o priorytetach i możliwościach  aplikowania o fundusze unijne w ramach Programu Erasmus+ sektor: Edukacja szkolna. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i innych instytucji edukacyjnych z woj. świętokrzyskiego i małopolskiego.
W ramach Akademii Erasmus+ o korzyściach płynących z realizacji projektu „Twórczy Nauczyciel – Twórczy Uczeń – w poszukiwaniu nowych rozwiązań w edukacji” mówili przedstawiciele Edukacyjnego Konsorcjum Gminy Górno.
 Konsorcjum Edukacyjne Gminy Górno tworzą:
- Zespół Szkół w Bęczkowie,
- Zespół Szkół w Górnie,
- Zespół Szkół w Krajnie,
- Zespół Szkół w Woli Jachowej,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radlinie,
- Szkoła Podstawowa w Skorzeszycach,
- Szkoła Podstawowa w Leszczynach.
Projekt powstał z inicjatywy władz samorządowych Gminy Górno i realizowany jest w ramach Programu Erasmus + akcja KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w sektorze Edukacja szkolna. Łączna kwota dofinansowania przyznana na realizację projektu na lata 2015-2017 wynosi 88 396.00 €.
Projekt i jego cele wynika z Europejskiego Planu Rozwoju Szkół Gminy Górno, który został opracowany po wnikliwej diagnozie i ocenie efektywności polityki oświatowej prowadzonej przez gminę dokonanej przez ekspertów Komisji Certyfikacyjnej (w ramach programu „Samorządowy Lider Edukacji”).
W projekcie „Twórczy Nauczyciel – Twórczy Uczeń …” partnerami zagranicznymi Edukacyjnego Konsorcjum Gminy Górno są trzy szkoły:
- the Istituto Comprensivo “Falcone e Borsellino” z Włoch,  
- Instituto de Educación Secundaria “Castillo del Águila” z Hiszpanii,
- Skinners’ Academy z Wielkiej Brytanii.
W projekcie zaplanowano 66 mobilności – wyjazdów szkoleniowych (tzw. job shadowing) do włoskich, angielskich i hiszpańskich placówek oświatowych. W maju br. 22 nauczycieli pracujących w szkołach na terenie gminy uczestniczyło w wizycie studyjnej w Londynie, obserwując pracę angielskich kolegów w Skinners’ Academy. W październiku br. kolejna grupa pedagogów wyjedzie z wizytą studyjną do włoskiego miasteczka Vignanello, by tam poznać włoski model nauczania dwujęzycznego i sposoby wykorzystania ICT w procesie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów.
Projekt „Twórczy Nauczyciel – Twórczy Uczeń – w poszukiwaniu nowych rozwiązań w edukacji” to jedna z dwóch w Polsce inicjatyw  edukacyjnych realizowanych (w ramach programu Erasmus Plus, Akcja 1) przez konsorcjum edukacyjne. W czerwcu br. odbyła się ewaluacja zewnętrzna  projektu przeprowadzona przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Badanie miało charakter międzynarodowy i realizowane było wspólnie przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ z Polski, Litwy, Finlandii, Estonii oraz  Niemiec. Projekt został oceniony jako niezwykle wartościowe przedsięwzięcie edukacyjne przynoszące liczne korzyści wszystkim instytucjom zrzeszonym w ramach konsorcjum.

ersmus scdn 1

Fot. Maria Bednarska