Polecane strony

flaga erasmusgornokomisjakuratoriumministerstwo

 b2  b1

 

Gmina Górno otrzymała rekordową dotację na oświatę w ramach programu Erasmus+

Projekt
„Eduk@cja, innow@cja, integr@cja - nowe wyzwania dla gminy Górno”

„Człowiek, ale świadomy i wykształcony, to najlepsza inwestycja”

Ponad 99 tysięcy euro otrzymała gmina Górno na działania edukacyjne w ramach programu Erasmus+. To drugie pod względem wielkości dofinansowanie w Polsce i największe w województwie świętokrzyskim.
Przemysław Łysak, wójt gminy Górno jest zadowolony z pozyskanej dotacji.
Projekt gminy Górno nosi nazwę „Eduk@cja, innow@cja, integr@cja - nowe wyzwania dla gminy Górno”. W sumie do Narodowej Agencji programu wpłynęło na początku 2018 r. 740 wniosków z całej Polski, z czego dotacje przyznano jedynie 159.
Warto dodać, że gmina Górno otrzymała drugie pod względem wielkości dofinansowanie w całej Polsce! Suma pieniędzy, jaka trafiła do gminy Górno to 99 tysięcy 508 euro. Większą dotację z UE otrzymał tylko powiat ostrowski (województwo wielkopolskie).
Przypomnijmy, że w 2017 roku konsorcjum edukacyjne gminy Górno zakończyło z sukcesem realizację pierwszego międzynarodowego projektu w ramach programu Erasmus+. Projekt „Twórczy Nauczyciel – Twórczy Uczeń – w poszukiwaniu nowych rozwiązań w edukacji” został nominowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ do ogólnopolskiej nagrody EDUinspiracje 2017.
Po wnikliwej diagnozie przeprowadzonej w styczniu br. zarządzeniem wójta pana Przemysława Łysaka oraz po ocenie efektywności polityki oświatowej prowadzonej przez gminę dokonanej przez ekspertów Komisji Certyfikacyjnej (w ramach programu „Samorządowy Lider Edukacji”) wyciągnięto wnioski i określono potrzeby środowiska edukacyjnego w zakresie doskonalenia i podnoszenia poziomu jakości pracy szkół z terenu gminy. Odpowiedzią na zdefiniowane potrzeby było zmodyfikowanie długofalowego Europejskiego Planu Rozwoju Szkół Gminy Górno (spójnego z Kompleksowym Planem Rozwoju Szkół w Gminie Górno na lata 2017-2023) i podjęcie konsekwentnych działań w celu jego realizacji. Europejski Plan Rozwoju Szkół Gminy Górno oraz Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Górno na lata 2017-2023 to dokumenty, które wpisują się w cele programów strategicznych zarówno na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym, jak również lokalnym.
Projekt „Eduk@cja, innow@cja, integr@cja - nowe wyzwania dla gminy Górno” to międzynarodowe przedsięwzięcie edukacyjne, które powstało z inicjatywy władz samorządowych Gminy Górno.
„Człowiek, ale świadomy i wykształcony, to najlepsza inwestycja”- to motto projektu złożonego przez konsorcjum edukacyjne gminy Górno. Realizację projektu zaplanowano na lata 2018 – 2020.
- Mając świadomość, że kompetencje językowe, integracja i włączenie społeczne oraz technologie informacyjno-komunikacyjne stają się determinantą współczesnego procesu edukacyjnego oraz uwzględniając potrzeby placówek oświatowych z trenu gminy Górno postanowiliśmy kontynuować i rozwijać współpracę z partnerami zagranicznymi w ramach programu Erasmus+ - podkreśla wójt Przemysław Łysak.
Uczestnikami projektu są dyrektorzy i nauczyciele wszystkich placówek z terenu gminy oraz przedstawiciele JST jako organu prowadzącego szkoły. 53 osoby skorzystają ze szkoleń krajowych i zagranicznych w Portugalii i Wielkiej Brytanii doskonaląc swoje umiejętności w zakresie: efektywnego wykorzystania ICT w procesie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów,  profesjonalnego  wspomagania w rozwoju ucznia niepełnosprawnego oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nauczania języków obcych i metody CLIL.
W projekcie „Eduk@cja - Innow@cja - Integr@cja - nowe wyzwania dla Gminy Górno” partnerami  zagranicznymi edukacyjnego konsorcjum są: Agrupamento de Escolas da Boa Água (zespół szkół integracyjnych) z  Quinta do Conde (Portugalia), Uniwersytet Lusófona z Lisbony oraz Skinners’ Academy z Wielkiej Brytanii.
- Już w grudniu br. nauczyciele i dyrektorzy rozpoczynają szkolenia w ramach projektu – będą to: kursy języka angielskiego, szkolenie międzykulturowe oraz warsztaty z zakresu edukacji włączającej i pomocy psychologiczno-pedagogicznej - informuje Barbara Raczyńska, koordynator projektu, kierownik Samorządowego Centrum Oświaty w gminie Górno.
- To wielki sukces, bo konkurencja była ogromna, a mimo to uzyskaliśmy największe dofinansowanie i zajęliśmy pierwsze miejsce wśród wszystkich samorządów gminnych w Polsce. A ten projekt jest przecież po to, żeby stawać się jeszcze lepszym - mówi zadowolony wójt gminy Górno, Przemysław Łysak (siedmiokrotnie nagrodzony tytułem „Samorządowego Lidera Edukacji”).

Link do artykułu : Głos Górna - styczeń 2019