Polecane strony

flaga erasmusgornokomisjakuratoriumministerstwo

 b2  b1

 

Program Erasmus+ w Gminie Górno - szkolenie językowe

SP szkolenie jezykowe EP 6Projekt Erasmus+
„Eduk@cja - Innow@cja - Integr@cja
- nowe wyzwania dla gminy Górno”
Przygotowanie do wizyt studyjnych
w Wielkiej Brytanii i w Portugalii

W ramach działań przygotowujących do udziału w mobilnościach zagranicznych kadra pedagogiczna z ternu gminy Górno - uczestnicy projektu „Eduk@cja - Innow@cja - Integr@cja - nowe wyzwania dla Gminy Górno”- od grudnia 2018 r. do lutego br. doskonalili na kursie swój język angielski oraz brali udział w szkoleniu międzykulturowym, poszerzali także swoją wiedzę z zakresu edukacji włączającej i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Władze Gminy Górno w ramach programu Erasmus+ nawiązały współpracę z partnerami zagranicznymi z Wielkiej Brytanii oraz Portugalii. W projekcie zaplanowano 64 mobilności, łącznie w wyjazdach szkoleniowych do portugalskich i angielskich placówek oświatowych udział wezmą 53 osoby.
Podczas wizyt studyjnych nasi dyrektorzy i nauczyciele będą doskonalić swoje umiejętności w zakresie: nauczania dwujęzycznego (CLIL), efektywnego i kreatywnego wykorzystania ICT w procesie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów, metod i form pracy z dzieckiem niepełnosprawnym i uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, identyfikowania potrzeb i szans rozwojowych gminy i szkół możliwych do zaspokojenia we współpracy z partnerem zagranicznym.
Zdobyte podczas kursu zorganizowanego w ramach programu Erasmus Plus wiadomości i umiejętności z pewnością ułatwią uczestnikom integrację w społeczeństwie angielskim i portugalskim, codzienne kontakty z partnerami oraz udział w zajęciach warsztatowych.
Każdy uczestnik otrzymał ciekawe materiały szkoleniowe, m.in. przewodniki po Wielkiej Brytanii oraz Portugalii, podręcznik do nauki j. angielskiego, słownik polsko-angielski, angielsko-polski, pakiet materiałów dotyczących diagnozy i pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Zajęcia prowadzone były przez kompetentną kadrę trenerów i wykładowców z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – jednej z wiodących instytucji edukacyjnych w regionie świętokrzyskim. Uczestnikom wydane zostały stosowne zaświadczenia o ukończeniu kursu językowego (poziom A1 oraz B2) i szkolenia międzykulturowego oraz warsztatów z zakresu edukacji włączającej.
Serdeczne podziękowania składamy Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Woli Jachowej za użyczenie sal wykładowych i sprzętu multimedialnego oraz miłą gościnna atmosferę i opiekę.

Link do artykułu - Głos Górna - luty 2019