Polecane strony

flaga erasmusgornokomisjakuratoriumministerstwo

 b2  b1

 

Program ERASMUS+ w Gminie Górno - wizyta w Skinners’ Academy w Londynie

sp londyn EP 8„Człowiek, ale świadomy i wykształcony, to najlepsza inwestycja”
Projekt

„Eduk@cja - Innow@cja - Integr@cja
- nowe wyzwania dla gminy Górno”

21 przedstawicieli środowiska edukacyjnego z Gminy Górno uczestniczyło w ramach programu Erasmus Plus w wizycie studyjnej (job-shadowing) w Londynie. Przez tydzień (6-10 maja 2019) nauczyciele i dyrektorzy obserwowali pracę angielskich kolegów w prestiżowej londyńskiej szkole Skinners’ Academy. Projekt „Eduk@cja - Innow@cja - Integr@cja - nowe wyzwania dla Gminy Górno” (realizowany w ramach Akcji 1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w sektorze „Edukacja szkolna”) to międzynarodowe przedsięwzięcie edukacyjne, które powstało z inicjatywy władz samorządowych Gminy Górno. Liderem projektu jest Wójt Gminy Górno – pan Przemysław Łysak, koordynatorem działań projektowych pani Barbara Raczyńska – kierownik Samorządowego Centrum Oświaty w Górnie.
Gmina Górno na działania edukacyjne w ramach programu Erasmus+ pozyskała z funduszy unijnych ponad 99 tysięcy euro. To drugie pod względem wielkości dofinansowanie w Polsce i największe w województwie świętokrzyskim. Głównym celem projektu jest doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie metod i form pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, efektywnego i kreatywnego wykorzystania ICT w procesie kształcenia kompetencji kluczowych oraz nauczania języków obcych i metody CLIL.
Skinners' Academy to szkoła wzorcowa - zachwyca jej wielokulturowość, wrażliwość i tolerancja wobec różnorodności, niezwykle profesjonalne i odpowiedzialne podejście do edukacji, opieki i wychowania, nowoczesna dydaktyka i wyposażenie, efektywne i przemyślane metody wychowawcze, rozwiązania organizacyjne, sposób zarządzania placówką.
Motto szkoły brzmi:  “Be the Best You Can”- Daj z siebie wszystko!
W szkole uczy się ponad tysiąc uczniów, jest to młodzież w wieku  11 – 16 lat.  Uczniowie nie są segregowani ze względu na wyniki podczas rekrutacji.  Do szkoły uczęszczają dzieci z różnych kultur i religii, ponad 65% posługuje się językiem innym niż angielski (52 języki, a najpopularniejsze to: turecki, portugalski, polski, hiszpański i bengali).
Skinners’ Academy jest szkołą utrzymywaną z dotacji państwowych, dodatkowo instytucja wspomagana jest finansowo przez Skinners’ Company. Szkoła ma wysoką zdawalność egzaminów zewnętrznych. Mimo dość surowego regulaminu  i dyscypliny uczniowie i rodzice zabiegają o przyjęcie do placówki. Do Skinners’ Academy  uczęszcza  46 Polaków – postrzegani są oni jako osoby ambitne i zmotywowane do nauki.
Warto podkreślić, że jest to już drugi projekt realizowany przez Gminę Górno w ramach programu Erasmus+. Przypomnijmy, że w 2017 roku konsorcjum edukacyjne gminy Górno zakończyło z sukcesem realizację międzynarodowego projektu „Twórczy Nauczyciel – Twórczy Uczeń – w poszukiwaniu nowych rozwiązań w edukacji”, który został nominowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ do ogólnopolskiej nagrody EDUinspiracje 2017.
- Mając świadomość, że kompetencje językowe, integracja i włączenie społeczne oraz technologie informacyjno-komunikacyjne stają się determinantą współczesnego procesu edukacyjnego oraz uwzględniając potrzeby placówek oświatowych z trenu gminy Górno postanowiliśmy kontynuować i rozwijać współpracę z partnerami zagranicznymi w ramach programu Erasmus+ - podkreśla wójt Przemysław Łysak.

Link do artykułu - Głos Górna - maj 2019