Polecane strony

flaga erasmusgornokomisjakuratoriumministerstwo

 b2  b1

 

PROGRAM ERASMUS PLUS W GMINIE GÓRNO - wizyta studyjna w Portugalii

E Portugalia 2019 61„Eduk@cja - Innow@cja - Integr@cja
- nowe wyzwania dla gminy Górno”

 

Przez tydzień (7-11 października 2019) grupa 22 przedstawicieli środowiska edukacyjnego z Gminy Górno uczestniczyła w ramach programu Erasmus+ w wizycie studyjnej (job-shadowing) w Portugalii. Nauczyciele i dyrektorzy z naszej gminy obserwowali pracę kolegów w portugalskiej innowacyjnej placówce „Boa Agua” w Quinta do Conde - Sesimbra (Agrupamento de Escolas da Boa Água).
Był to kolejny wyjazd szkoleniowy w ramach projektu „Eduk@cja - Innow@cja - Integr@cja - nowe wyzwania dla Gminy Górno” (Erasmus+, „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, sektor „Edukacja szkolna”), który powstał z inicjatywy władz samorządowych Gminy Górno. Liderem projektu jest Wójt Gminy Górno – pan Przemysław Łysak, koordynatorem działań projektowych pani Barbara Raczyńska – kierownik Samorządowego Centrum Oświaty w Górnie.
Uczestnicy doskonalili swoje umiejętności w zakresie metod i form pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, efektywnego i kreatywnego wykorzystania ICT w procesie kształcenia kompetencji kluczowych oraz nauczania języków obcych.
„Boa Agua” to zespół szkół składający się z 4 placówek, liczących ok. 1400 uczniów, położony w słynącej z licznych atrakcji turystycznych  gminie Sesimbra nad Oceanem Atlantyckim.
Sesimbra to również jedna z 8 gmin w Portugalii, która została nagrodzona przez Ministerstwo Edukacji za zaangażowanie władz samorządowych w rozwój edukacji i promowanie sukcesów swoich placówek oświatowych. Nie dziwi więc fakt, że nasza szkoła partnerska „Boa Agua” to placówka, która jest pionierem i autorytetem w dziedzinie innowacji edukacyjnych oraz liderem w zakresie współpracy międzynarodowej (wymiany uczniów i nauczycieli) i partnerstw strategicznych.
Podczas prelekcji, job-shadowing’u i rozmów z portugalskimi nauczycielami i kadrą zarządzającą uczestnicy szkolenia zapoznali się z systemem edukacyjnym kraju partnerskiego, poznali istotę innowacji wprowadzonych przez „Boa Agua” w zakresie: metodyki nauczania (priorytetem jest praca zespołowa), programów nauczania (mniej wiedzy i teorii – nacisk na doskonalenie kompetencji kluczowych i umiejętności praktycznych uczniów), tworzenia przestrzeni edukacyjnej i oceniania (diagnozy postępów). Zachwyca profesjonalizm i kompleksowe wsparcie uczniów niepełnosprawnych i ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi, sposoby wykorzystania ICT w procesie nauczania i uczenia się (projekt Edulab) oraz strategie nauczania stosowane w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolu.
Na przykładzie „Boa Agua” zapoznano się także z istotą tutoringu w portugalskiej szkole. Analizowano wpływ przestrzeni edukacyjnej szkoły na rozwój potencjału uczniów oraz podkreślano rolę team work - pracy zespołowej i integracji grupy w rozwijaniu kompetencji kluczowych u uczniów.
W ramch Language and cultural studies kadra edukacyjna z gminy Górno zwiedziła również  Lizbonę – drugą najstarszą stolicę w Europie oraz jej historyczne centrum znajdujące się na Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO, poznano malowniczą Sintrę, a także zapierające dech w piersiach klify na Cabo Espichel i Przylądku Cabo da Roca, który jest najdalej wysuniętym na zachód punktem stałego lądu Europy.
Projekt „Eduk@cja - Innow@cja - Integr@cja - nowe wyzwania dla Gminy Górno” to kolejne międzynarodowe przedsięwzięcie edukacyjne realizowane przez konsorcjum edukacyjne gminy Górno, które z pewnością wpłynie na poprawę jakości pracy szkół z terenu gminy oraz na pogłębienie współpracy międzynarodowej.