b2  b1

 

Historia szkoły

Dzieje Szkoły w Woli Jachowej sięgają jeszcze czasów przedwojennych. Stary budynek pamięta czasy I wojny światowej. Mieściły się w nim w różnych okresach: szpital, urząd, poczta, mieszkania służbowe. Była też jedna sala szkolna. Po II wojnie światowej obiekt został przekazany oświacie, jednak ze względu na to, ze był niewystarczający, część zajęć odbywała się w domach mieszkańców Woli Jachowej.

Dopiero w roku 1975 w wyniku generalnego remontu zmodernizowano wnętrze budynku dostosowując do potrzeb szkoły. W budynku było 8 maleńkich sal lekcyjnych – w tym część tzw. przejściowych, pokój nauczycielski z biblioteką, gabinet dyrektora. Pomimo remontu, warunki lokalowe w szkole i tak były najgorsze w gminie Górno. Na szczęście zapał zarówno uczniów, jak i pracujących w szkole nauczycieli rekompensował te nie najlepsze warunki.

W dniu 14 października 1990 roku na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dn. 31 maja 1989 r. Szkoła Podstawowa w Woli Jachowej otrzymała imię wielkiego Polaka gen. Władysława Sikorskiego.

Od roku szkolnego 1999/2000 w wyniku reformy systemu oświaty w szkołach podstawowych zmniejszono liczbę oddziałów do 6 i jednocześnie powołano do życia gimnazja. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie z Woli Jachowej naukę kontynuowali w gimnazjum, którego siedziba była w Skorzeszycach.

Jednocześnie nieopodal starej szkoły ruszyła budowa nowego budynku szkolnego, który w założeniu miał stać się siedzibą szkoły podstawowej; z czasem zapadła decyzja, że i gimnazjum. W dniu 17 października 2000 r. przy okazji obchodów 10 rocznicy nadania Szkole Podstawowej imienia gen. wł. Sikorskiego, miała miejsce uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego nowej szkoły.
1 września 2002 roku w nowym budynku rozpoczęli naukę uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Woli Jachowej. Dnia 11 października miało miejsce uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku.

W 2012 r. Urząd Gminy w Górnie podjął decyzję o utworzeniu w Woli Jachowej Zespołu Szkół w obręb którego weszła Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Woli Jachowej. Rok szkolny 2012/2013 jest pierwszym rokiem funkcjonowania Zespołu.