Polecane strony

flaga erasmusgornokomisjakuratoriumministerstwo

 b2  b1

 

UROCZYSTE PODPISANIE UMOWY

Uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie projektu
„4x4 czyli cztery żywioły w czterech porach roku”

31 października w Połańcu uroczyście podpisano umowy na dofinansowanie projektów w ramach RPOWŚ 2014-2020, Poddziałania 8.3.2 „Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych” - wsparcie szkół podstawowych.  Dofinansowanie uzyskało 28 projektów w naszym województwie o wartości ponad 10,2 mln złotych, w tym Szkoła Podstawowa w Woli Jachowej im. gen. Wł. Sikorskiego. Wszyscy beneficjenci spotkali się z marszałkiem – Adamem Jarubasem i członkiem Zarządu – Piotrem Żołądkiem właśnie w Połańcu.
Nasz szkolny projekt „4x4 czyli cztery żywioły w czterech porach roku” jest skierowany do uczniów szkoły podstawowej zainteresowanych przedmiotami przyrodniczymi i matematyką. Celem głównym projektu jest rozwijanie umiejętności matematyczno-przyrodniczych oraz informatycznych 44 uczniów Szkoły Podstawowej (20 z klasy drugiej i trzeciej oraz 24 z klas 4-6).
Główne działania projektu obejmują zajęcia stacjonarne oraz 4 wyjazdowe zajęcia warsztatowe.  Tematyka zajęć dotyczyć będzie 4 żywiołów: woda, ziemia, powietrze, energia, w czterech porach roku. Każda z grup będzie miała zajęcia przyrodniczo-matematyczne co tydzień po 2 godz. W sposób praktyczny będą dokonywać pomiarów szybkości wiatru, temperatury wody, budować proste obwody elektryczne itp. Będą badać właściwości różnych substancji, analizować możliwości ich zastosowania, będą budować proste urządzenia, swoją wiedzę i umiejętności przyrodnicze i matematyczne będą wykorzystywać w praktyce do rozwiązania konkretnego realnego zadania. Zajęcia będą ukierunkowane na to, aby uczniowie mogli samodzielnie wyciągnąć wnioski z przeprowadzanych doświadczeń, ponadto będą mieli szansę zaprezentowania swojego sposobu rozwiązania problemu i zaprezentowania się na forum grupy. W ramach projektu szkolna pracownia matematyczno-przyrodnicza zostanie doposażona w laptop i tablicę multimedialną oraz pomoce naukowo-dydaktyczne.
Czas trwania projektu: 01.09.2016- 30.06.2017.
Przewidywana kwota dofinansowania wyniesie 87 042,13 zł, zaś wkład własny 12 036,00 zł.

Jolanta Ksel

umowa 4 4