b2  b1

 

TEMATYKA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

w roku szkolnym 2014/2015

Lp.

Przedmiot

Temat projektu

1.

Język polski

Zajęcia artystyczne - teatralne

Izabela Kaleta

1. Trud maski – historia aktorstwa i teatru.

2. Zabawa z cieniem – teatr cieni.

2.

Język polski

Anna Sańpruch

 

1. Z frazeologią za pan brat – słowo i obraz.

2. Literacka nagroda Nobla Polaków.

3.

Język angielski

 

 

Język polski

Anna Zygadlewicz-Karpeta

1. Welcome to Kielce  – multimedialny przewodnik dla turysty anglojęzycznego.

2. Famous landmarks of Britain and the USA. (atrakcje turystyczne Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych).

1. I ty możesz zostać literatem!

2. Piszemy i ilustrujemy bajkę dla dzieci.

4.

Historia

 

Język angielski

Bernadeta Mechelewska-Koruba

1. "Żeby Polska w siłę rosła, trzeba wodza nam, nie osła!" - najwięksi polscy dowódcy.

 

1. How much do you know about the UK? - kultura i historia Wielkiej Brytanii.

5.

Język niemiecki

 

Renata Chwalik

 

1. Podobieństwa i różnice w tradycjach świątecznych w województwie świętokrzyskim i wybranym bundeslandzie w Niemczech.

2. Die Freizeit der Jugendlichen – formy spędzania czasu wolnego przez młodzież w Polsce i w Niemczech.

6.

Matematyka

Joanna Rutkowska

Anna Nawara

1. Wyginam papier śmiało, dla mnie to… Mało! (czyli sztuka zaginania papieru może być pomocna w nauce geometrii).

2. Jak zjeść na raz całego mamuta? – rzecz o ułamkach.

7.

Informatyka

Anna Nawara

Krzysztof Łysak

1. Pokaż co potrafisz! - darmowe edytory grafiki.

 

2. "Od ziarnka piasku do gwiazd" - mój pomysł na blog w szkole.

8.

Plastyka

 

 

 

Wiedza o społeczeństwie

 

 

 

 

Geografia

 

 

Anna Dziewięcka

1. Kapliczki i krzyże w Woli Jachowej. (prezentacja multimedialna, album)

 

2. Rzemiosło artystyczne w regionie.

 

1. Słynni politycy ziemi świętokrzyskiej.

 

2. Fundacje i stowarzyszenia w regionie działające na rzecz młodzieży i dzieci (prezentacja multimedialna).

 

1. Znani geografowie, odkrywcy, badacze regionu świętokrzyskiego. (prezentacja multimedialna)

 

2. Odkrycia geologiczne, skamieniałości, jaskinie, wychodnie skał itp.  (fotoreportaż, folder, prezentacja multimedialna)

9.

Fizyka

Jolanta Ksel

1. Wynalazki, które zmieniły świat.

2. Wykorzystanie środków unijnych w Twojej miejscowości, w Twojej gminie.

10.

Biologia

 

 

Chemia

 

Jolanta Czerwiak

1. Czy wiesz co jesz? GMO a żywność ekologiczna.

 

2. Leki z Bożej apteki… Rzecz o działaniu roślin leczniczych.

 

1. W poszukiwaniu kamienia filozoficznego… - największe odkrycia chemiczne.

2. Chemia wokół nas.

11.

Muzyka

Grzegorz Kusztal

1. Piosenki i przyśpiewki ludowe naszego regionu.

2. Oskar Kolberg - wielki zbieracz muzyki ludowej.

12.

Religia

 

Rafał Gudwański

1. Kapliczki i krzyże przydrożne w pejzażu naszej parafii zapisane na fotografiach uczniów.

2. Świątynie parafialne w naszym dekanacie daleszyckim.

13.

Wychowanie fizyczne

Tomasz Krzysiek

1. Szkolny kompleks sportowy – rzeczywistość czy marzenie?

2. Jak sport wpływa na poziom zdolności umysłowych?

14.

Wychowanie dla bezpieczeństwa

Janusz Mochocki

1. Film instruktażowy z pierwszej pomocy.

2. Sprzęt gaśniczy na przestrzeni dziejów.

15.

Joanna Kotomska-Kopeć

1. Veto wobec używek i przemocy!

16.

Zajęcia techniczne

Jerzy Krzyszczak

1. Planowanie drogi kształcenia.

2. Wybór zawodu.

17.

Fizyka

Wioletta Rubak

1. Jak okręt zmienia swoje zanurzenie?

2. Jak działa podnośnik hydrauliczny?

Lp.

Przedmiot

Temat projektu

1.

Język polski

 

Zajęcia artystyczne - teatralne

Izabela Kaleta

1. Trud maski – historia aktorstwa i teatru.

 

2. Zabawa z cieniem – teatr cieni.

2.

Język polski

Anna Sańpruch

 

1. Z frazeologią za pan brat – słowo i obraz.

 

2. Literacka nagroda Nobla Polaków.

3.

Język angielski

 

 

 

 

 

 

Język polski

 

Anna Zygadlewicz-Karpeta

1. Welcome to Kielce  – multimedialny przewodnik dla turysty anglojęzycznego.

 

2. Famous landmarks of Britain and the USA. (atrakcje turystyczne Wielkiej Brytanii

i Stanów Zjednoczonych).

 

1. I ty możesz zostać literatem!

 

2. Piszemy i ilustrujemy bajkę dla dzieci.

 

4.

Historia

 

 

 

Język angielski

 

Bernadeta Mechelewska-Koruba

1. "Żeby Polska w siłę rosła, trzeba wodza nam, nie osła!" - najwięksi polscy dowódcy.

 

 

1. How much do you know about the UK? - kultura i historia Wielkiej Brytanii.

 

 

5.

Język niemiecki

 

Renata Chwalik

 

1. Podobieństwa i różnice w tradycjach świątecznych w województwie świętokrzyskim i wybranym bundeslandzie  w Niemczech.

 

2. Die Freizeit der Jugendlichen – formy spędzania czasu wolnego przez młodzież      w Polsce i w Niemczech.

6.

Matematyka

 

Joanna Rutkowska

Anna Nawara

 

1. Wyginam papier śmiało, dla mnie to… Mało! (czyli sztuka zaginania papieru może być pomocna w nauce geometrii).

 

2. Jak zjeść na raz całego mamuta? – rzecz    o ułamkach.

7.

Informatyka

 

Anna Nawara

Krzysztof Łysak

 

1. Pokaż co potrafisz! - darmowe edytory grafiki.

 

2. "Od ziarnka piasku do gwiazd" - mój pomysł na blog w szkole.

8.

Plastyka

 

 

 

Wiedza o społeczeństwie

 

 

 

 

 

Geografia

 

 

Anna Dziewięcka

 

 

1. Kapliczki i krzyże w Woli Jachowej. (prezentacja multimedialna, album)

 

2. Rzemiosło artystyczne w regionie.

 

1. Słynni politycy ziemi świętokrzyskiej.

 

2. Fundacje i stowarzyszenia w regionie działające na rzecz młodzieży i dzieci (prezentacja multimedialna).

 

1. Znani geografowie, odkrywcy, badacze regionu świętokrzyskiego. (prezentacja multimedialna)

 

2. Odkrycia geologiczne, skamieniałości, jaskinie, wychodnie skał itp.  (fotoreportaż, folder, prezentacja multimedialna)

9.

Fizyka

Jolanta Ksel

1. Wynalazki, które zmieniły świat.

 

2. Wykorzystanie środków unijnych w Twojej miejscowości, w Twojej gminie.

10.

Biologia

 

 

 

Chemia

 

 

Jolanta Czerwiak

 

1. Czy wiesz co jesz? GMO a żywność ekologiczna.

 

2. Leki z Bożej apteki… Rzecz o działaniu roślin leczniczych.

 

1. W poszukiwaniu kamienia filozoficznego… - największe odkrycia chemiczne.

 

2. Chemia wokół nas.

11.

Muzyka

 

Grzegorz Kusztal

 

1. Piosenki i przyśpiewki ludowe naszego regionu.

 

2. Oskar Kolberg - wielki zbieracz muzyki ludowej.

12.

Religia

 

Rafał Gudwański

 

1. Kapliczki i krzyże przydrożne w pejzażu naszej parafii zapisane na fotografiach uczniów.

2. Świątynie parafialne w naszym dekanacie daleszyckim.

13.

Wychowanie fizyczne

 

Tomasz Krzysiek

1. Szkolny kompleks sportowy – rzeczywistość czy marzenie?

 

2. Jak sport wpływa na poziom zdolności umysłowych?

14.

Wychowanie dla bezpieczeństwa

 

Janusz Mochocki

1. Film instruktażowy z pierwszej pomocy.

 

2. Sprzęt gaśniczy na przestrzeni dziejów.

 

15.

Joanna Kotomska-Kopeć

1. Veto wobec używek i przemocy!

 

16.

Zajęcia techniczne

 

Jerzy Krzyszczak

 

1. Planowanie drogi kształcenia.

 

2. Wybór zawodu.

 

17.

Fizyka

 

Wioletta Rubak

1. Jak okręt zmienia swoje zanurzenie?

 

2. Jak działa podnośnik hydrauliczny?