b2  b1

 

Rok Janusza Korczaka

Tytul korczakW roku szkolnym  2012/2013 w ramach
Roku Janusza Korczaka

realizowaliśmy projekt:

ZWYKŁY-NIEZWYKŁY- JANUSZ KORCZAK- ODKRYJ W SOBIE BOHATERA, JAK ON

 

 

Motto projektu szkolnego:

„Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej.”
„Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka.”

Janusz Korczak

Celem projektu było:

  • wdrażanie do podejmowania działań dla dobra kogoś lub czegoś,
  • kształtowanie u uczniów empatii, altruizmu, współodpowiedzialności za drugiego człowieka i otoczenie,
  • kształtowanie umiejętności reagowania w sytuacjach wymagających wsparcia kogoś lub czegoś,
  • uwrażliwienie uczniów na dostrzeganie i docenianie Zwykłych– Niezwykłych wśród nas,
  • zapoznanie uczniów z postacią Janusza Korczaka ze zwróceniem uwagi na działalność.

Podsumowanie projektu odbyło się 06 lutego 2013 roku w formie:

  • prezentacji podjętych działań klasowych dla dobra kogoś lub czegoś,
  • wręczenia przyznanych statuetek ZŁOTEGO SERCA dla osób ZWYKŁYCH-NIEZWYKŁYCH,
  • spektaklu premierowego szkolnego Teatru CDN pt.: ”Uczucia”.

 

Patronat honorowy nad tym projektem sprawowali:
ŚWIETOKRZYSKI KURATOR OŚWIATY
WÓJT GMINY GÓRNO
ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI