b2  b1

 

Romanipen

romanipen4

 

Tak nazwaliśmy szkolny projekt edukacyjny, który realizowaliśmy w roku szkolnym 2010/2011 w ramach ogólnopolskiego projektu

ROMOWIE - PRZYSZŁOŚĆ BEZ UPRZEDZEŃ…

DZIEŃ ROMSKI - 21.03.2011 rok
Jak realizowaliśmy w naszej szkole projekt edukacyjny Romanipen?
ROMANIPEN, to wymyślona przez nas inicjatywa, której działania wpisują się w ogólnopolski projekt: „Romowie – przyszłość bez uprzedzeń”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowaliśmy od września 2010 r. do marca 2011 r.

Powołane zostały grupy eksperckie, w których pracowali uczniowie pod kierunkiem nauczycieli.
Grupa rekonstrukcji historycznej – uczniowie klasy 3a oraz 2b pod opieką Pani Anny Dziewięckiej i Pani Bernadetty Mechelewskiej wykonywała elementy scenografii, rekwizyty, wystawki, np. „ Cyganie w sztuce”, opisy wozów, namiotów, tańca, muzyki i wróżbiarstwa.
Szkolny Teatr CDN…, nad którym opiekę sprawuję Pani Izabela Kaleta, liczy 37 ochotników (33 aktorów wyłonionych w castingu i 4 techników). Na próbach do przedstawienia pt.: „Teł nango beliben” spędzili oni ponad 50 godzin, w ramach których były ćwiczenia dykcyjne i dramowe, próby tzw. „stolikowe”, tj. analiza tekstu scenariusza, interpretacja głosowa postaci, ćwiczenia śpiewu i tańca romskiego. Wspólnym staraniem aktorów i ich rodzin kompletowaliśmy stroje.
Grupa informacji naukowej - to uczniowie klas 1a, 1b pod opieką Pani Renaty Chwalik, Pani Anny Nawary, Pani Urszuli Raczyńskiej, gromadziła i opracowywała informacje do prezentacji multimedialnych i wykonywała je.
Grupa promocji i reklamy - uczniowie klasy 3b pod okiem Pani Anny Zygadlewicz-Karpety, opracowała i wykonała zaproszenia i afisze do spektaklu.
Nad grupa plastyczną roztoczyła opiekę Pani Lucyna Januszek. Ci - wykonywali biżuterię: bransolety, korale, kolczyki, wisiory - według własnej inwencji.
Przed grupą kulinarną postawiono zadanie odtworzenia cech charakterystycznych dla kuchni romskiej. Uczniowie klasy 2a wyszukali przepisy, wykonali wystawkę oraz przygotowali do degustacji tradycyjne potrawy cygańskie. Opiekę nad tą grupą sprawowała Pani dyrektor Jolanta Czerwiak i Pani Jolanta Ksel.

„TEŁ NANGO BOLIBEN”
Pod gołym niebem…

Scenariusz przedstawienia „Teł nango boliben” powstał pod wpływem inspiracji dwiema książkami o charakterze wspomnieniowym. Pierwsza z nich, „Demony cudzego strachu”- Jerzego Ficowskiego. Druga – to „ Ptak umarłych”- Edwarda Dębickiego.

Informacje o projekcie:
link

romanipen3

romanipen2

romanipen1

21.03.2011 rok
DZIEŃ ROMSKI
Jak realizowaliśmy w naszej szkole projekt edukacyjny Romanipen?
ROMANIPEN, to wymyślona przez nas inicjatywa, której działania wpisują się w ogólnopolski projekt: „Romowie – przyszłość bez uprzedzeń”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowaliśmy od września 2010 r. do marca 2011 r.
Powołane zostały grupy eksperckie, w których pracowali uczniowie pod kierunkiem nauczycieli.
Grupa rekonstrukcji historycznej – uczniowie klasy 3a oraz 2b pod opieką Pani Anny Dziewięckiej i Pani Bernadetty Mechelewskiej wykonywała elementy scenografii, rekwizyty, wystawki, np. „ Cyganie w sztuce”, opisy wozów, namiotów, tańca, muzyki i wróżbiarstwa.
Szkolny Teatr CDN…, nad którym opiekę sprawuję Pani Izabela Kaleta, liczy 37 ochotników (33 aktorów wyłonionych w castingu i 4 techników). Na próbach do przedstawienia pt.: „Teł nango beliben” spędzili oni ponad 50 godzin, w ramach których były ćwiczenia dykcyjne i dramowe, próby tzw. „stolikowe”, tj. analiza tekstu scenariusza, interpretacja głosowa postaci, ćwiczenia śpiewu i tańca romskiego. Wspólnym staraniem aktorów i ich rodzin kompletowaliśmy stroje.
Grupa informacji naukowej - to uczniowie klas 1a, 1b pod opieką Pani Renaty Chwalik, Pani Anny Nawary, Pani Urszuli Raczyńskiej, gromadziła i opracowywała informacje do prezentacji multimedialnych i wykonywała je.
Grupa promocji i reklamy - uczniowie klasy 3b pod okiem Pani Anny Zygadlewicz-Karpety, opracowała i wykonała zaproszenia i afisze do spektaklu.
Nad grupa plastyczną roztoczyła opiekę Pani Lucyna Januszek. Ci - wykonywali biżuterię: bransolety, korale, kolczyki, wisiory - według własnej inwencji.
Przed grupą kulinarną postawiono zadanie odtworzenia cech charakterystycznych dla kuchni romskiej. Uczniowie klasy 2a wyszukali przepisy, wykonali wystawkę oraz przygotowali do degustacji tradycyjne potrawy cygańskie. Opiekę nad tą grupą sprawowała Pani dyrektor Jolanta Czerwiak i Pani Jolanta Ksel.
„TEŁ NANGO BOLIBEN”
Pod gołym niebem…
Scenariusz przedstawienia „Teł nango boliben” powstał pod wpływem inspiracji dwiema książkami o charakterze wspomnieniowym. Pierwsza z nich, „Demony cudzego strachu”- Jerzego Ficowskiego. Druga – to „ Ptak umarłych”- Edwarda Dębickiego.