b2  b1

 

Akademia Przedsiębiorczego Obywatela

apoapo1
„Przepustka do własnego biznesu”. Przedsiębiorczość - sposobem na własną przyszłość
- projekt realizowany w naszej szkole w 2009r.

Cel ogólny: Kształtowanie kompetencji kluczowych
w zakresie przedsiębiorczości.

 

 
Cele szczegółowe:
- Promocja szkoły.
- Rozbudzanie inicjatyw społecznych,
- Kształtowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży,
- Rozpoznawanie potrzeb środowiska lokalnego.

W projekcie uczestniczyło 20 uczniów, którzy brali udział w zajęciach w ramach APO, oraz 50 uczniów zaangażowanych w realizację inicjatywy.
Działania realizowane w ramach inicjatywy
1.Pobyt w gospodarstwie agroturystycznym w Kałkowie, w celu poznania alternatywnej formy przedsiębiorczości na terenach wiejskich  w odniesieniu do rynku polskiego i zagranicznego (zapoznanie się z działalnością, ofertą) – wywiad, fotoreportaż z pobytu.
2. Prelekcja i warsztaty zorganizowane w Gimnazjum w Woli Jachowej na temat pozyskiwania i wykorzystywania funduszy unijnych. Przeprowadzona przez eksperta/konsultanta do spraw funduszy unijnych z ŚBRR lub EUROPE DIRECT w Kielcach.
3. Festyn szkolny „Przepustka do własnego biznesu” , w Gimnazjum w Woli Jachowej, przy udziale społeczności lokalnej i zaproszonych gości.
Przebieg festynu:
a) Prezentacja własnych inicjatyw:
Kącik rekreacyjno – sportowy.
Salon odnowy biologicznej SPA.
Gospodarstwo agroturystyczne.
Środowiskowe Centrum Kultury ŚCK.
b) Prezentacja multimedialna.
c) Autoprezentacja grupy (sprzedaż pomysłu w języku polskim i obcym):
- sposób/etapy realizacji otwarcia biznesu,
- biznes plan,
- współpracownicy,
- reklama.
W przerwach między prezentacjami poszczególnych grup:

  • Występy młodzieży, „Kuźnia/fabryka talentów”, zespół muzyczny, grupa taneczna.
  • Debata nad możliwością realizacji poszczególnych inicjatyw na rynku lokalnym, przeprowadzona przez uczniów przy udziale zaproszonych gości.
  • Promowanie własnej działalności przez przedsiębiorców korzystających  ze wsparcia (funduszy unijnych) PO KL (stoiska promocyjne).