b2  b1

 

Kreatywny uczeń XXI wieku

uczen XXIW roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła brała udział w projekcie: „Kreatywny uczeń XXI wieku” realizowanym przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach a finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt opierał się na formule trzy razy K, czyli: kooperatywność, komunikatywność, kreatywność. Rozwinięcie kompetencji społecznych w tym zakresie było jego głównym celem.

Uczniowie podzieleni byli na trzy grupy tematyczne. Grupa pierwsza rozwijała umiejętności w zakresie kooperatywności na zajęciach z edukacji obywatelskiej. Grupa druga rozwijała komunikatywność poprzez edukację medialną. Natomiast grupa trzecia rozwijała swoją kreatywność, poprzez edukację kulturalną i artystyczną.
Część zajęć odbywała się w szkołach i prowadzona była przez nauczycieli, a część w formie e-learningowej prowadzona była na platformie e-learningowej przez pracowników ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Każdy z uczniów nabył praktyczne umiejętności wykorzystania narzędzi ICT w procesie uczenia się.
Na zakończenie zajęć każda grupa projektowa przygotowała i przedstawiła tzw. mini-projekty.
Mini-projekt grupy z Edukacji Obywatelskiej nosił tytuł: „Tradycyjne potrawy naszych dziadków”. Uczniowie odwiedzili piekarnię państwa Armatów w Skorzeszycach, gdzie wysłuchali ciekawych informacji na temat technologii tradycyjnego wypieku chleba, zobaczyli ten proces na własne oczy a nawet spróbowali efektu końcowego, czyli świeżutkiego, chrupiącego chleba. Grupa odwiedziła także panią Stasię – babcię jednej z uczennic, która nauczyła ich robić tradycyjne pierogi z ziemniakami i przekazała także inne przepisy. W efekcie tej wizyty powstała broszura pt.: „Smaczne opowieści babuni”. Jedną z tych potraw uczniowie przygotowali w szkole. Była to babka świętokrzyska, którą wszyscy zajadali się na przerwach.
Uczniowie grupy z Edukacji Medialnej w ramach mini-projektu założyli stronę internetową „NASZ – CHLEB – POWSZEDNI… - Wirtualna – Wyjątkowa – Wędrówka…”. W efekcie dalszego uczestniczenia w projekcie uczniowie poznali także  programy PhotoStory 3 oraz Movie Maker, co zaowocowało wykonaniem filmiku pt.: „Swaćba lub jak kto woli Ożenek w wirtualno-bajkowym świecie się dziejący”, który umieścili w serwisie Youtube.com.
W ramach działań projektowych Edukacja Kulturalna i Artystyczna zajęła się tematem związanym z kulturą hip-hop. Uczniowie napisali tekst do bitu, nauczyli się wykonywać powstały utwór i nakręcili do niego teledysk. Chcieli w ten sposób pokazać, że hip-hop może być naprawdę wartościową twórczością i że wiele wypowiedzi na temat tej kultury to krzywdzące stereotypy.
Oprócz tego wszystkie grupy uczestniczyły w warsztatach z doradztwa zawodowego, na których rozpoznawały swoje mocne strony starając się zaplanować własną karierę zawodową.
Dwa razy uczestnicy projektu mieli możliwość uczestniczenia w wyjazdowych debatach edukacyjnych w Wólce Milanowskiej, na których spotykali się z kolegami i koleżankami z innych szkół i prezentowali efekty swojej pracy.
W czerwcu wszyscy uczestniczyli w jednodniowej wycieczce do wybranej instytucji kultury zlokalizowanej na terenie województwa świętokrzyskiego. Koncepcje wyjazdów opracowywane były przez uczniów i ich opiekunów. Gimnazjum w Woli Jachowej zwiedziło piękne miasto – Sandomierz.
W ramach inicjatywy obywatelskiej zwieńczającej projekt „Kreatywny uczeń XXI wieku” uczniowie gimnazjum przy wsparciu absolwentów przygotowali spektakl „Południce” w reżyserii p. Izabeli Kalety, wykorzystujący tradycje teatru ruchu i teatru plastycznego. Przedstawienie nawiązywało do mitu słowiańskiego. W mitologii słowiańskiej południca to opiekunka zboża i polnych kwiatów. Los południcy mógł przypaść zaręczonej kobiecie, która zmarła tuż przed, po lub w trakcie swojego ślubu. Demon ten przybierał postać ubranej w oślepiająco białe szaty kobiety. Był nader złośliwy i morderczy, bowiem polował na tych, którzy niebacznie w samo południe przebywali w polu. Jeśli w bezwietrzny dzień łany zboża nagle zaczynały falować, to było jasne, że południca jest tuż tuż. Warto dodać, że w południce wierzono również w regionie świętokrzyskim.
Uczniowie przygotowywali spektakl przez całe wakacje spotykając się dwa razy w tygodniu. Przełożenie mitu na teatr tańca sprawiało im olbrzymią radość a także wyzwalało ich kreatywność. Każdy z młodych aktorów miała pomysł na odegranie poszczególnych scen i efekt końcowy był ich wspólnym dokonaniem.