b2  b1

 

MIKOŁAJKOWE SPOTKANIE NA PASOWANIE

EDU MLAG 20171206 035 B17A9085W dniu 6 grudnia 2017 r. najmłodsi wychowankowie naszej szkoły zostali uroczyście przyjęci do grona Przedszkolaków, Starszaków i Zerówkowiczów.

Zanim jednak nastąpiło uroczyste przyrzeczenie i pasowanie, maluchy zaprezentowały montaż słowno – muzyczny, podczas którego można było zobaczyć tańce i pląsy, posłuchać piosenek oraz recytowanych wierszy. Mali artyści wykazali się dużym talentem, odwagą, śmiałością i w ten sposób udowodnili, że zasługują na miano prawdziwych Przedszkolaków, Starszaków i Zerówkowiczów. Po części artystycznej przyszedł więc czas na złożenie uroczystego przyrzeczenia. W obecności zaproszonych gości – pani Barbary Raczyńskiej – Kierownika Samorządowego Centrum Oświaty w Górnie, Dyrekcji naszej szkoły- pani Jolanty Ksel i pani Haliny Pedrycz, rodziców, nauczycieli oraz uczniów, dzieci przyrzekały być wzorowymi i dzielnymi przedszkolakami. Po przyrzeczeniu pani Dyrektor Jolanta Ksel symbolicznym ołówkiem pasowała naszych najmłodszych wychowanków na Przedszkolaków, Starszaków i Zerówkowiczów, zaś pani Wicedyrektor Halina Pedrycz wręczyła dzieciom pamiątkowe dyplomy, życząc im samych radosnych dni w przedszkolu. Wszystkie grupy z racji pasowania otrzymały prezenty, które na ręce wychowawców wręczyła pani Dyrektor Jolanta Ksel. Grudniowa uroczystość była również okazją do złożenia podziękowań Wójtowi Gminy Górno – panu Przemysławowi Łysakowi, pani Barbarze Raczyńskiej - Kierownikowi Samorządowego Centrum Oświaty w Górnie, Dyrekcji naszej szkoły oraz nauczycielom. Rodzice wyrazili swoją wdzięczność za dbałość o komfort i poziom edukacji w naszej gminie i szkole.
Po występach i pasowaniu przyszedł czas na słodki poczęstunek oraz wizytę wyczekiwanego gościa – św. Mikołaja, który przybył do nas z masą różnych, kolorowych prezentów. Było gwarnie, radośnie i świątecznie.
Podczas uroczystości uczniowie naszej szkoły – Filip Satro z klasy 3 SP i Natalia Rubak z klasy 2 gimnazjum odebrali dyplomy i wspaniałe nagrody z rąk pani Barbary Raczyńskiej oraz pani Dyrektor Jolanty Ksel. Uczniowie ci zdobyli miejsca na podium w konkursie plastycznym pt. „CZYSTE POWIETRZE W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH”. Gratulujemy!

Sylwia Krzysiek
fot. Agnieszka Młynarska