b2  b1

 

RADA RODZICÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGOW WOLI JACHOWEJ

1. Przewodniczący: Pan Sławomir Satro –przedstawiciel klasy 6 SP
2. Zastępca przewodniczącego: Pan Wiesław Kaleta - przedstawiciel klasy 4a SP
3. Zastępca przewodniczącego: Pani Renata Kaleta - przedstawiciel klasy 3a GIM
4. Sekretarz: Pani Lucyna Cedro - przedstawiciel  klasy 5 SP
5. Skarbnik: Pani Karolina Grzegolec - przedstawiciel  klasy 7 SP

Członkowie:
6. Pani Magdalena Białogońska – przedstawiciel  Punktu Przedszkolnego 3-4 latki
7. Pani Monika Gawęcka - przedstawiciel  Punktu Przedszkolnego 4-5 latki
8. Pani Edyta Mularczyk- przedstawiciel  Oddziału Przedszkolnego
9. Pani Agnieszka Rubak – przedstawiciel  klasy 1 SP
10. Pani Urszula Kopacz - przedstawiciel  klasy 2 SP
11. Pani Anna Kwiatkowska - przedstawiciel  klasy 3 SP
12. Pani Urszula Krzysiek - przedstawiciel  klasy 4b SP
13. Pani Aneta Sobieraj - przedstawiciel  klasy 2 GIM
14. Pani Beata Gołuch - przedstawiciel  klasy 3b GIM