b2  b1

 

RADA RODZICÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGOW WOLI JACHOWEJ

ROK SZKOLNY 2019/2020

1. Przewodniczący: Pani Lucyna Cedro –przedstawiciel klasy 7
2. Zastępca przewodniczącego: Pani Sylwia Ozga - przedstawiciel klasy 6a
3. Sekretarz: Pani Agnieszka Rubak - przedstawiciel  klasy 3
Członkowie komisji rewizyjnej:
4. Pani Justyna Łakomiec– przedstawiciel  Gr. BIEDRONKI
5. Pani  Kamila Baran- przedstawiciel  Gr.  ŻABKI
6. Pani Anna Susło- przedstawiciel  Gr.  SÓWKI
7. Pani Aldona Kwiatek-Fąfara – przedstawiciel  klasy 1
8. Pani Małgorzata Czaja - przedstawiciel  klasy 2
9. Pani Małgorzata Kwaśniewska - przedstawiciel  klasy 4
10. Pani  Emilia Łysak - przedstawiciel  klasy 5
11. Pani Ewa Kozior - przedstawiciel  klasy 6b
12. Pani Ewa Łysak- przedstawiciel  klasy 8