b2  b1

 

Pasowanie na Przedszkolaka 2013

pasowanie 38 1ab28 listopada 2013r. w Zespole Szkół w  Woli Jachowej odbyło się uroczyste pasowanie na przedszkolaka klas: 0 „a” i 0 „b”.Na uroczystość przybyli: Pani Dyrektor Halina Pedrycz, Pani Dyrektor Jolanta Ksel, rodzice oraz inne osoby bliskie dzieciom. Goście z przyjemnością obejrzeli program artystyczny przygotowany przez dzieci i ich wychowawczynie: Małgorzatę Chochół i Lucynę Januszek.

Ukoronowaniem imprezy było wypicie eliksiru, po którym kandydat miał się uśmiechnąć. Wszystkie dzieci zdały test wzorowo! W nagrodę Pani Dyrektor dokonała pasowania olbrzymim ołówkiem. Każdy przedszkolak otrzymał pamiątkowy dyplom oraz drobny upominek. Na koniec był też słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.