b2  b1

 

     

Samorząd Uczniowski

Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy m.in.:

  • dbanie o najlepsze wypełnianie obowiązków szkolnych,
  • angażowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły,
  • dbanie o estetykę sal lekcyjnych oraz korytarzy szkolnych,
  • dbanie o rozwój działalności kulturalnej i rozrywkowej w szkole
  • SU reprezentuje także naszą szkołę na zewnątrz, organizuje i prowadzi apele a także redaguje gazetkę ścienną.

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący: Alicja Krzysiek (klasa 3 GIM)
Z-ca przewodniczącego: Zuzanna Kowalcz
yk (klasa 3 GIM)
Skarbnik:
Kinga Satro (klasa 8)
Sekretarz: Antoni Cedro (klasa 6)

Opiekunowie samorządu: p. Renata Chwalik, p. Anna Zygadlewicz-Karpeta

Plan pracy SU Gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016

pobierz obraz pdf

 

Dzień sportu szkolnego

1 czerwca każdego roku szkolnego odbywają się tematyczne festyny połączone z rozgrywkami sportowymi, np. Antyczne Igrzyska Olimpijskie, Moc przed bitwą, Euro-Klasa 2012,  Festyn „Na ratunek”, 10 lat w Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

Szkolne Koło Wolontariusza

Działalność w szkolnym kole wolontariusza opiera się na dobrowolnej i bezinteresownej pracy na rzecz innych. W organizacji tej działa w b.r. szkolnym 40 uczniów ze wszystkich klas gimnazjum.

Czytaj więcej...

Amnesty International

SzGAI działa w gimnazjum od roku szkolnego 2009/2010. Jej opiekunem jest p. Renata Chwalik.
Amnesty International to międzynarodowa organizacja pozarządowa, która zajmuje się
obroną praw człowieka.

Czytaj więcej...

Szkolna Gazetka "CDN." i Klub Młodego Reportera

Szkolna gazetka „Cdn.”, gazetka matematyczna GAMA  – J. Rutkowska

Redakcja gazetki „Cdn.” liczy 5 uczniów klasy 2a: Weronika Szcześniak, Karolina Piotrowska, Aleksandra Kwiatkowska, Michał Bzymek i Seweryn Janus. Funkcję redaktora naczelnego pełni Weronika Szcześniak.

Czytaj więcej...