b2  b1

 

Konkurs POLSKA - MOJA OJCZYZNA

polska moja ojczyzna02Od 5 lat w Szkole Podstawowej im. gen. Wł. Sikorskiego organizowane są finały Gminnego Konkursu Wiedzy o PolscePOLSKA – MOJA OJCZYZNA.

Celem konkursu jest:

  • rozwijanie i pogłębianie uczuć patriotycznych wśród uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Górno,
  • popularyzacja i rozwijanie wiedzy o Polsce,
  • propagowanie wiedzy o kulturze narodu i państwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem regionu świętokrzyskiego,
  • integracja młodzieży z terenu Gminy Górno,
  • współzawodnictwo uczniów szkół z terenu Gminy Górno,
  • zabawa i promowanie wartościowych sposobów spędzania czasu.

Konkurs jest przeprowadzany każdego roku w nieco innej formule. Za każdym razem jednak organizatorzy dbają o jak najbardziej atrakcyjną formę, wykorzystując najnowocześniejsze techniki multimedialne. Uczestnicy – uczniowie wszystkich szkół z terenu naszej gminy odpowiadają na pytania z dziedzin takich jak: historia, sztuka i zabytki, tradycje i kultura, geografia, biologia, muzyka, literatura i wiedza o języku polskim, film i muzyka filmowa, sport. Pytania i zadania do wykonania uwzględniają związek z regionem świętokrzyskim.
W przerwach między rundami konkursowymi w krótkich programach artystycznych prezentują się uczniowie naszej szkoły.
Na wszystkich uczestników finałów czekają dyplomy i atrakcyjne nagrody fundowane przez Wójta Gminy Górno i licznych sponsorów.