b2  b1

 

Samorząd Uczniowski

Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy m.in.:

  • dbanie o najlepsze wypełnianie obowiązków szkolnych,
  • angażowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły,
  • dbanie o estetykę sal lekcyjnych oraz korytarzy szkolnych,
  • dbanie o rozwój działalności kulturalnej i rozrywkowej w szkole
  • SU reprezentuje także naszą szkołę na zewnątrz, organizuje i prowadzi apele a także redaguje gazetkę ścienną.

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący: Alicja Krzysiek (klasa 3 GIM)
Z-ca przewodniczącego: Zuzanna Kowalcz
yk (klasa 3 GIM)
Skarbnik:
Kinga Satro (klasa 8)
Sekretarz: Antoni Cedro (klasa 6)

Opiekunowie samorządu: p. Renata Chwalik, p. Anna Zygadlewicz-Karpeta

Plan pracy SU Gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016

pobierz obraz pdf