b2  b1

 

Drodzy Rodzice Ósmoklasistów!

Prosimy o wypełnienie i podpisanie Oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia dzieckaZałącznik nr 1 do Procedur bezpieczeństwa dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Woli Jachowej.

Skan, zdjęcie lub plik pdf, dokumentu prosimy przesłać wychowawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej do poniedziałku (15.06.2020) najpóźniej do godz. 18.00.

Do pobrania: Egzamin - Oświadczenie o stanie zdrowia plik pdf, plik docx