b2  b1

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

rozpoczecie roku szkolnegoDrodzy Uczniowie,
Szanowni Rodzice,
Od pierwszego września uczniowie Szkoły Podstawowej
im. gen. Władysława Sikorskiego
w Woli Jachowej rozpoczną edukację w formie zajęć stacjonarnych, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN.
W związku z pandemią Covid-19, 1 września 2020 r. nie odbędzie się tradycyjne, uroczyste i wspólne rozpoczęcie roku szkolnego na sali gimnastycznej.

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem spotkań uczniów z wychowawcami w tym dniu:

 • Klasa 1 - godz. 12:00, sala nr 16 - wychowawca p. Grażyna Stąporek
 • Klasa 2 - godz. 8:50, sala nr 14 - wychowawca p. Weronika Rubak
 • Klasa 3 - godz. 8:50, sala nr 15 - wychowawca p. Agnieszka Młynarska
 • Klasa 4 - godz. 8:50, sala nr 27 - wychowawca p. Bernadeta Mechelewska-Koruba
 • Klasa 5 - godz. 8:00, sala nr 25 - wychowawca p. Edyta Kocia
 • Klasa 6 - godz. 8:00, sala nr 31 - wychowawca p. Renata Chwalik
 • Klasa 7a - godz. 8:00, sala nr 30 - wychowawca p. Anna Nawara
 • Klasa 7b - godz. 8:00, sala nr 32 - wychowawca p. Anna Zygadlewicz-Karpeta
 • Klasa 8 - godz. 8:00, sala nr 34 - wychowawca p. Anna Sańpruch

Oddziały przedszkolne:

 • „Sówki” - godz. 8:05 - wychowawca p. Sylwia Krzysiek
 • „Biedronki” (dzieci 4-letnie) – godz. 10:15 – wychowawca p. Lucyna Januszek
 • „Biedronki” (dzieci 3-letnie) – godz. 11:10 – wychowawca p. Lucyna Januszek

Informacje dla rodziców grup przedszkolnych i uczniów klasy 1

• Rodzice i uczniowie wchodzą do szkoły tylko i wyłącznie wejściem od strony parkingu.
• Dopuszcza się obecność w szkole tylko jednego rodzica/opiekuna.
• Każdy rodzic i uczeń klasy 1 wchodzi do szkoły w maseczce ochronnej zasłaniającej usta i nos, po wejściu do budynku rodzic obowiązkowo dezynfekuje ręce natomiast dziecko przedszkolne myje ręce po wejściu do sali.
• Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego na terenie szkoły.

Informacje dla rodziców i uczniów klas 2-8

• Rodzice nie wchodzą do budynku szkoły.
• Uczniowie wchodzą do szkoły w maseczkach ochronnych wejściem od strony parkingu, obowiązkowo dezynfekują dłonie i udają się pod wyznaczoną salę na spotkanie z wychowawcą.
• Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego w oczekiwaniu na dzieci. 
• Uczniowie po wejściu do sali zajmują miejsce w wyznaczonej ławce. Po zajęciu miejsc uczniowie mogą zdjąć maseczkę ochronną. W trakcie poruszania się po części wspólnej szkoły (korytarze, szatnia, toaleta) obowiązuje zasłanianie ust i nosa.
• Przewidywany czas spotkań z wychowawcą około 45 minut.

Bezpieczny powrót do szkół – dowiedz się więcej – Ministerstwo Edukacji Narodowej – Portal Gov.pl
https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
https://www.gov.pl/web/edukacja/list-ministra-edukacji-narodowej-z-okazji-rozpoczecia-roku-szkolnego-20202021

Uwaga - ważne!
Bardzo prosimy rodziców o podpisanie poniższego oświadczenia i przesłanie wychowawcom drogą elektroniczną (do 31.08.2020) lub dostarczenie przez dziecko w dniu 1 września. Podpisy/zgoda rodziców jest niezbędna by dziecko zostało wpuszczone do budynku szkoły.

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych - Covid-19