b2  b1

 

Europejski Tydzień Sportu

SP tydzien sportu 2019 015W ramach Europejskiego Tygodnia Sportu, w naszej szkole, w dniach 23-27 września przeprowadzono szereg działań promujących sport, aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia.

Uczniowie licznie uczestniczyli w aktywnych przerwach, na których mogli rozwijać swoje zainteresowania w dziedzinach piłki siatkowej, piłki koszykowej, piłki nożnej, ringo (dla najmłodszych gry i zabawy zespołowe).
Innym działaniem w ramach realizowanego projektu był rajd wszystkich uczniów  klas 4 – 8, podczas którego poznawali nasz region. 
Na godzinach wychowawczych poruszany był temat zdrowego i aktywnego trybu życia, omawiano jego elementy. Zajęcia te podsumowano wykonaniem przez poszczególne klasy piramidy zdrowego stylu życia, gdzie uczniowie wykazali się dużą kreatywnością tworząc przestrzenne prace plastyczne, które były jedną z konkurencji między klasowych rozgrywek podsumowujących tydzień sportu.
W ramach inicjatyw promujących aktywność fizyczną w naszej szkole, w piątek na podsumowanie odbyły się międzyklasowe rozgrywki sportowe, poprzedzone akcją Sprzątanie Świata, podczas której uczniowie zadbali o czystość w najbliższej okolicy.
Wszystkie konkurencje sportowe związane były z wykorzystaniem ziemniaka. I, tak klasy rywalizowały w konkurencjach:

- slalom między pachołkami z ziemniakiem umieszczonym na rakietce,
- slalom między pachołkami z toczeniem ziemniaka,
- rzut ziemniakami do ruchomego celu.
Każda klasa otrzymała nagrodę, którą była piłka (siatkowa, koszykowa, nożna) do wykorzystania podczas aktywnych przerw, które stają się tradycją w naszej szkole.
W ramach odpoczynku i relaksu po fizycznych zmaganiach uczniowie wzięli udział w ognisku, gdzie pieczone były ziemniaki.

Wioletta Rubak