b2  b1

 

INFORMACJA O DNIACH WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

W dni wolne od zajęć dydaktycznych nie odbywają się zdalne zajęcia dydaktyczne, natomiast w szkole funkcjonują opiekuńcze zajęcia świetlicowe.

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

  • zgodnie z harmonogramem przyjętym na początku roku szkolnego:

      -12 czerwca (piątek ),

  • zgodnie z harmonogramem przyjętym na początku roku szkolnego, ale ze zmianą daty ze względu na nowy termin egzaminu ósmoklasisty:

      -16 czerwca (wtorek) – egzamin ósmoklasisty – język polski,
      -17 czerwca (środa) – egzamin ósmoklasisty – matematyka,
      -18 czerwca (czwartek) – egzamin ósmoklasisty – język angielski,
      -19 czerwca (piątek).